Mystery guest

Alles voor een perfecte service & beleving

 

Het management in de horeca is druk en altijd bezig; er wordt hard gewerkt in de horeca. Een goede service, heerlijk eten en lekker drinken in een fijne, verzorgde omgeving... deze optimale dienstverlening is het doel van elke ondernemer. Maar wordt dat doel daadwerkelijk gehaald? Om het team te helpen de doelen te bereiken is het mogelijk een mystery guest in te zetten.

Na een voorgesprek met u sturen we één van onze ervaren mystery guests naar uw zaak. Hieruit zal en volledige rapportage volgen waarbij alle aspecten van uw zaak aan bod komen, aangevuld met conclusies en aanbevelingen. Een eenmalig bezoek kan al voor een relatief laag instapbedrag zodat u het effect eens kunt ervaren.

 

Voor een optimaal resultaat kunt u ook kiezen voor het zogenaamd ABC-traject.

A. Een mystery visit met mondeling rapport

B. Een gastvrijheidstraining voor het gehele team waar afspraken worden gemaakt

C. Een afsluitende visit door een andere mystery guest om het effect te meten & schriftelijk rapport

 

Uiteraard is het ook mogelijk over een langere periode visits af te nemen. Met dit pakket van 10, 15 of 20 visits bent u verzekerd van monitoring van het servicelevel over een langere periode en kunt u de data inzetten als managementtool omdat prestaties die gemeten worden niet beïnvloed worden door toevalligheden of de omstandigheden op een dag.