Horeca Vakspecialist

Uw horeca adviesbureau voor trainingen en advies op maat

Rémy Dekker

06 36 56 27 58
Horeca

Training sociale hygiëne

In Nederland is het voor wat betreft horeca en organisaties die alcohol schenken (slijterij, sportkantine) verplicht te voldoen aan de eisen van de Sociale Hygiëne. Dit staat zo omschreven in de Drank- en Horecawet. In het kort houdt dit in dat je leert omgaan met mensen die moeilijk gedrag vertonen of drank-, drugs- of gokproblemen hebben (hygiëne op het sociale vlak).

Tijdens de cursus leer je alert te zijn op verkeerd gedrag binnen de zaak. Je krijgt methoden aangereikt om gasten duidelijk te maken wat wél en wat niet is toegestaan binnen jouw onderneming. Hieronder valt ook het opstellen van een deurbeleid of huisregels. Verder worden regels besproken aangaande de verantwoorde verkoop van alcohol in de horeca.

Tijdens openingsuren van een bedrijf moet altijd iemand aanwezig zijn die in het bezit is van een “Verklaring Sociale Hygiëne”. Indien de eigenaar van de zaak of bedrijfsleider niet lijfelijk aanwezig is, moet iemand van het personeel in bezit zijn van deze verklaring!

Bekijk ook de andere trainingen:

Beleving | Passie | Vakmanschap