Horeca Vakspecialist

Uw horeca adviesbureau voor trainingen en advies op maat

Rémy Dekker

06 36 56 27 58
Horeca

Training Hygiënecode / HACCP

Het is in Nederland verplicht om te werken volgens een voedselveiligheidssysteem. U bent immers verantwoordelijk voor de gezondheid van de mensen die bij u eten of drinken en u moet voorkomen dat iemand ziek wordt. En u dient bij een controle aantoonbaar te maken dat u hygiënisch te werk gaat.

Deze verplichting geldt voor alle bedrijven die voedsel (eten en/of drinken) verstrekken. Dus niet alleen voor horecabedrijven, maar ook voor verzorgingstehuizen, crematoria, ziekenhuizen, sportkantines en verenigingen.

Hoe werkt dit voedselveiligheidssysteem? Wat is de hygiënecode nu precies? Wat is de beste manier om logisch en systematisch te werk te gaan? Wat is HACCP? Wat is aantoonbaar voedselveilig werken? En hygiëne?

Wij leren uw teamleden hoe het systeem in elkaar zit en hoe men er in de praktijk mee moet omgaan. Na de cursus is men in staat zelfstandig volgens de Hygiënecode te werken. De controleurs van de Voedsel- en Waren Autoriteit zullen uw bedrijf na een inspectie tevreden verlaten.

Bekijk ook de andere trainingen:

Beleving | Passie | Vakmanschap